logo witryny
zdjecie

liner Informacje


Skład Prezydium Rady Rodziców
w roku szkolnym 2014/2015:

Skład prezydium:

Przewodnicząca: Magdalena Jaśkiewicz
Z-ca przewodniczącego: Dagmara Modzelewska
Skarbnik: Marzena Romanowska
Z-ca skarbnika: Magdalena Rybicka
Sekretarz: Anna Knop

Skład komisji rewizyjnej:

Przewodnicząca: Agnieszka Urbaniak
Członek: Ewa Giliczyska
Członek: Iwona Demianiuk