logo witryny
zdjecie

liner Informacje  liner Galeria
Prezentacja szkoły "Spacer po szkole":

Prezentacja szkolnej platformy edukacyjnej - Fronter:

Film promujący szkołę zrealizowany w ramach akcji "Bezpieczna szkoła, szkoła wolna od przemocy":

RODO obowiązek informacyjny
Statut
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w SP nr 9
Regulamin spędzania przerw międzylekcyjnych
Zasady korzystania z telefonów komórkowych w SP 9
Struktura organizacyjna certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat