logo witryny
zdjecie

liner Informacje  liner Galeria
Prezentacja szkoły "Spacer po szkole":

Prezentacja szkolnej platformy edukacyjnej - Fronter:

Film promujący szkołę zrealizowany w ramach akcji "Bezpieczna szkoła, szkoła wolna od przemocy":

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
Ddokumenty rekrutacyjne - Oświadczenie o zamieszkaniu
Oświadczenie o udziale w lekcjach religi
Oświadczenie o rezygnacji z lekcji religi
Zasady rekrutacji 2019
Rekrutacja -terminy
dokumenty rekrutacyjne - wniosek o przyjecie ucznia spoza obwodu szkoły
dokumenty rekrutacyjne - wniosek o przyjecie ucznia sześcioletniego
dokumenty rekrutacyjne - Oświadczenie1
dokumenty rekrutacyjne - Oświadczenie2
dokumenty rekrutacyjne - Oświadczenie3
Punktowy system oceniania zachowania
Struktura organizacyjna certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat