logo witryny
zdjecie

liner Informacje liner Galeria
Prezentacja szkoły "Spacer po szkole":

Prezentacja szkolnej platformy edukacyjnej - Fronter:

Film promujący szkołę zrealizowany w ramach akcji "Bezpieczna szkoła, szkoła wolna od przemocy":


oferta szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 9 to placówka nieduża, kameralna, przyjazna, otwarta i bezpieczna.


Zobacz raport z ewaluacji zewnętrznej naszej szkoły

Nasze atuty to:

 • Wysokie wyniki pracy dydaktyczno- wychowawczej.
 • Aktywne, twórcze metody nauczania.
 • Nauka dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego.
 • Kadra nauczycielska o wysokich kwalifikacjach.
 • Platforma edukacyjna fronter.
 • Dziennik elektroniczny.
Posiadamy bogatą bazę lokalową i dydaktyczną:
 • 20 gabinetów lekcyjnych, każdy wyposażony w tablicę multimedialną oraz różnorodny sprzęt multimedialny, w tym dwie laptopowe pracownie przenośne i zestaw szybkiej odpowiedzi testico
 • 2 nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,
 • boisko, salę gimnastyczną, salę do zajęć motorycznych, plac zabaw,
 • 3 świetlice z dostępem do Internetu,
 • bibliotekę i czytelnię z funkcjonującym w niej Multimedialnym Centrum Informacji,
 • gabinet logopedyczny,
 • stołówkę.
Uczniom naszej szkoły w każdej chwili służą pomocą:
 • pedagog,
 • logopeda,
 • nauczyciel gimnastyki korekcyjnej,
 • nauczyciele zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, dydaktyczno - wyrównawczych, socjoterapii oraz terapii pedagogicznej.
Za swoją działalność dydaktyczną i wychowawczą otrzymaliśmy certyfikaty:
 • Innow@cyjnej szkoły,
 • Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych,
 • Szkoły Promującej Zdrowie,
 • Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo,
 • Szkoły Przyjaznej Środowisku,
 • Szkoły bez Przemocy,
Szkoła wspiera indywidualne zainteresowania i talenty każdego ucznia. Uczniowie szczegónie zdolni mają możliwość realizacji indywidualnego programu nauczania. W szkole działa szereg różnorodnych kół zainteresowań:
 • matematyczno–informatyczne,
 • teatralne,
 • "młodego twórcy",
 • szachowe,
 • recytatorskie,
 • redakcyjne gazetki szkolnej "Szczęśliwa 9",
 • plastyczne,
 • przyrodnicze,
 • taneczno-wokalne,
 • ZHP,
 • SKS.
pełny wykaz kół do ściagniecia w zakładce DO POBRANIA

Realizujemy innowacje pedagogiczne:

 • Interaktywna matematyka na platformie e-learningowej Fronter,
 • Bezpieczna szkoła.

Uczniowie mają możność prezentacji swoich umiejętności i zdolności w licznych konkursach organizowanych w szkole. Cyklicznie odbywają się m.in:

 • konkurs wiedzy „Bezpiecznie na drogach”,
 • konkurs plastyczny „List do świętego Mikołaja”,
 • matematyczna liga zadaniowa dla klas I- III,
 • matematyczna liga zadaniowa dla klas I- III,
 • konkurs ortograficzny klas I- III,
 • konkurs ekologiczny klas I- III,
 • Konkurs Pięknego Czytania dla klas I- III,
 • konkurs na stroik i szopkę bożonarodzeniową,
 • konkurs na palmę, pisankę i stolik wielkanocny,
 • konkurs ortograficzny „Wesołe dyktando”.
Jesteśmy też organizatorami i gospodarzami wielu konkursów międzyszkolnych, takich jak:
 • międzyszkolny konkurs świetlicowy „Prezent najpiękniej zapakowany”,
 • jesienne i wiosenne międzyszkolne świetlicowe konkursy plastyczne i recytatorskie,
 • Międzyszkolny Konkurs Informatyczny o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9,
 • międzyszkolny interdyscyplinarny konkurs „Od żaka do profesora”,
 • międzyszkolny konkurs malarski „Naśladujemy wielkich mistrzów”.
pełny wykaz konkursów do ściagniecia w zakładce DO POBRANIA