logo witryny
zdjecie

liner Informacje  liner Galeria
Prezentacja szkoły "Spacer po szkole":

Prezentacja szkolnej platformy edukacyjnej - Fronter:

Film promujący szkołę zrealizowany w ramach akcji "Bezpieczna szkoła, szkoła wolna od przemocy":

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert - dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w Szkole Podstawowej nr 9
Ogłoszenie o przetargu na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki w Szkole Podstawowej nr 9 w Lubinie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Fromularze ofertowe
Struktura organizacyjna certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat